Ерай Кадир е новият областен председател на Младежко ДПС Силистра

Конференцията се състоя в град Дулово, като на нея присъстваха 93 делегата. Гости на форума бяха Илхан Кючюк, председател на Младежко ДПС, народните представители от областта Невин Хасан и Рамадан Аталай, областният председател Насуф Насуф, експертът по европейски проекти Ализан Яхова, зам. председателят на Младежко ДПС Левент Мемиш, членовете на ЦОС Гюлфие Арнаудова, Мюмюн Мюмюн, Сейфи Мехмедали, Хабил Хабилов, Сюлейман Шабан, както и кметове на населени места, общински съветници и други.

По време на най-висшия форум на младежката организация в областта, делегатите изслушаха доклада на досегашния  председател Левент Мемиш, като имаха възможността да вземат думата за разисквания по доклада. Гостите на събитието също поднесоха своите приветствия.

Кандидатите за областен председател на Младежко ДПС Силистра бяха двама – действащият председател на Младежко ДПС Дулово Ерай Кадир и Сезер Нихат. С 68 гласа в полза на Ерай Кадир, той беше избран за председател на областната организация на Младежко ДПС. Областната конференция излезе с важни решения за укрепване на структурите и разширяване на организацията.

След края на конференцията се състоя и семинарна част, на която Ализан Яхова представи възможности за финансиране по европейски програми и презентация за младежко предприемачество.

Снимки и текст от: http://www.mdps.bg/actual-news/635-erai-kadir-e-noviyat-oblasten-predsedatel-na-mladezhko-dps-silistra.html

Коментирай

Бъди първият коментирал!

avatar